Cabal Mobile PH.VN – 22nd Oct 2022 and 03rd Nov 2022 Patch Notes

Posted by

Patch notes for 22-Oct-2022 and 03-Nov-2022, post comes with both EN 🇬🇧 and VN 🇻🇳.

 • Characters Names / Tên nhân vật
  • Server Rename Card- Character with duplicate names will only receive this card.
  • Thẻ đổi tên nhân vật sẽ được gửi đến những nhân vậy có tên bị trùng.
 • Black Transmuter Card
  • Only one Character in the account with the highest level will receive this card.
  • Chỉ một nhân vật có level cao nhất trong account của bạn sẽ nhận được thẻ đổi quốc gia.
 • Guild Rename Card
  • Only the guild leader will receive the Server Merge Rename Card
  • Chỉ có chủ của guild sẽ nhận được thẻ đổi tên guild
 • Check the complete FAQ post here / Xem thêm những câu hỏi thường gặp về việc sát nhập server tại đây
 • Items are now available / Những vật phẩm được thêm mới vào bản nâng cấp này
  • Gem of Liberation
  • Unbinding Stone Cube (Medium)
  • Unbinding Stone Cube (High)
  • Unbinding Stone Cube (Highest)
  • Repair Kit Certificate
  • Explorer’s Cube (Medium)
  • Explorer’s Cube (High)
  • Explorer’s Cube (Highest)
 • New Pandora’s Box / Pandora’s Box mới
  • Gift Box – [Costume] Blood Skeleton Weapons (Permanent)
  • Battle Style Change Kit
 • New Items in Item Shop / Các vật phẩm mới được thêm vào Item Shop
  • Durational Costumes / Costume với thời hạn
  • DX Premium entries 30% Discount / DX Premium được giảm giá 30%
 • 50% FG purchase / Giảm giá 50% Force Gem
  • Limit of once per account / Tối đa 01 lần cho một tài khoản
  • Can only be purchased by character level 150 and above only / Chỉ có thể mua bởi nhân vật tối thiểu 150 trở lên
 • New GACHA
  • Forcewing (Permanent)
  • Rune
  • Chaos Accessories II
  • Palladium Helmet (added DM)
  • Palladium Armor (added DM)
  • Palladium Gloves (added DM)
  • Palladium Boots
 • Guild Mission Festival
  • Event Date: October 20 to November 2 / Từ ngày 20/10 đến 02/11
  • Redemption Dates: November 23 to November 30 Only / Thời gian nhận thưởng từ 23/11 đến 30/11
 • Celestial Challenge
  • Event Date: October 20 to November 2, 2022 / Từ 20/10 đến 02/11/2022
  • Awarding Date: November 3, 2022 / Phần thưởng được trao vào 03/11/2022
  • Mechanics / Cơ chế
   • All newly created character that will reach Level 181 within the event period will get a permanent title
   • Tất cả những nhân vật được tạo mới đạt đến cấp độ 181 trong thời gian của sự kiện sẽ nhận được một danh hiệu không có thời hạn
  • Reward
   • Permanent Event Title: Stellar Rebirth [Critical Rate +4%, Add. Damage +20]
   • Danh hiệu không thời hạn: Stellar Rebirth [Chỉ số: Crit. Rate +4%, Add Damage +20]
 • Trick & Treat (Collect & Exchange Event)
  • Why settle to choose where you can get both Trick & Treats! / Đâu cần phải đắn đo khi mà bạn có thể nhận được những món quà đặc biệt
  • Event Period: October 20 to Noveber 2, 2022 / Thời gian: 20/10 đến 02/11/2022
  • Collect Sweets and Tickets on specific dungeons / Thu thập “Sweet Candy”, “Halloween Gift Ticket” và “Halloween Trick Ticket” từ các dungeon
   • Sweet Candy
    • A ticket that can be obtain from Ice Guardian of Cold or in the following dungeons / Rớt ra từ “Ice Guardian of Cold” hoặc từ các dungeon sau:
     • Forbidden Island / Forgotten Temple B1F / Forgotten Temple B2F / Illusion Castle Radiant Hall / Illusion Castle Underworld / Maquinas Outpost / Tower of Undead B3F / Tower of Undead B3F (part 2)
   • Halloween Trick Ticket
    • A ticket that can be obtain from Ice Guardian of Cold or in the following dungeons / Rớt ra từ “Ice Guardian of Cold” hoặc từ các dungeon sau:
     • Illusion Castle Underworld (Apocrypha) / Illusion Castle Radiant Hall (Apocrypha) / Pandemonium / Forbidden Island (Awakened) / Forgotten Temple B2F (Awakened) / Acheron Arena / Edge of Phantom / Abandoned City
   • Halloween Gift Ticket
    • A ticket that can be obtain from Ice Guardian of Cold or in the following dungeons / Rớt ra từ “Ice Guardian of Cold” hoặc từ các dungeon sau:
     • Premium DX Dungeons / Mirage Island / Terminos Maquinas / Garden of Dust / Frozen Canyon / Ancient Tomb / Flame Nest
  • Exchange the collected items to a random box / Đổi các vật phẩm thu thập được để nhận được hộp quà ngẫu nhiên
   • Jack’ o Lantern
    • 500,000 Alz + x5 Sweet Candy + x5 Halloween Trick Ticket + x5 Halloween Gift Ticket
   • Items that can be obtain per Jack’ o Lantern / Các vật phẩm có thể nhận được
 • Freezing Invasion (Monster Spawn Event)
  • Kill the Ice Guardian of Cold invading the land of Nevareth from October 20 to November 3, 2022 (spawn time is every 3 hrs)
  • Đánh bại “Ice Guardian of Cold” kẻ xâm chiếm lục địa Nevareth từ 20/10 đến 03/11/2022 (xuất hiện mỗi 3 giờ)
 • Azure Birthday Shop (CM Yul Store)
  • To celebrate Azure’s Birth month! Here are the durational accessories & consumables for your Alz! / Để kỷ niệm sinh nhật Azure trong tháng này, chúng ta có thể mua những đồ trang sức và vật phẩm hỗ trợ từ NPC Yul.
  • Event Period: October 20 to November 2, 2022 / Thời gian: 20/10 đến 02/11/2022
 • Andromeda Boost
  • WELCOME TO THE ANDROMEDA Server! / Chào mừng đến với server Andromeda!
  • Event Period: October 20 to November 2, 2022 / Thời gian: 20/10 đến 02/11/2022
  • Enjoy 300% on EXP gain / Tăng 300% cho EXP
  • 200% Boost on the following: / Và 200% cho:
   • AlzDrop
   • Drop Rate
   • War EXP
   • AXP
   • Force Wing
 • Terminos Maquinas camera view / Sửa lỗi camera của dungeon Terminus Machina
 • Halloween Treats
  • Duration: November 3-13, 2022, ONLY / Từ 03/11 đến 13/11/2022
  • Why choose when you can get both Trick & Treats. Light the way to goodies by collecting Candles and exchanging them for loot. Read on how to play. / Thu thập những Candle [cây nến / đèn cầy] và đổi chúng để nhận được những vật phẩm giá trị.
  • Mechanic / Cơ chế
   • Collect Candles from specific dungeons already listed below / Thu thập những Candle từ những dungeon trong danh sách
   • Exchange your collected Candles for Candle Sticks / Đổi những Candle thành Candle Stick
   • Use your Candle Sticks to get a surprise item from the list below OR exchange Candle Sticks with NPC Yul to get the prize you want. / Mở Candle Stick để có cơ hội nhận được những vật phẩm ngẫu nhiên hoặc đổi Candle Stick cho NPC Yul để nhận được những vật phẩm hữu ích
   • Candle Stick Exchange Rate with NPC Yul / Nguyên tắc đổi Candle thành Candle Stick
 • Lantern Invasion
  • Kill the Jack-o ‘ Lanterns invading the land of Nevareth from November 3-13, 2022 only. Spawn time is every 3 hours at the set locations below. The invaders will drop sweet treats for the lucky trick or treaters.
  • Đánh bại Jack-o ‘ Lantern kẻ đang xâm chiếm lục địa Nevareth từ ngày 03/11 đến 13/11/2022. Xuất hiện mỗi 3 giờ tại vị trí cụ thể. Jack-o’ Lantern sẽ rớt ra những vật phẩm đặc biệt!
 • Premium Double Boost & Weekend Dungeon Boost
  • Get the awesome boost in the selected dungeons either in weekdays or weekends!
  • Hưởng những ưu đãi đặc biệt cho những dungeon bất kể là những ngày trong tuần hoặc cuối tuần!
 • New in the Item Shop / Những vật phẩm mới trong Item Shop
  • Available from November 3, 2022 until November 14, 2022 only, pick up new favorites for your Bike and Weapon.
  • Một số Bike Costume và Vũ khí đã quay trở lại với Item Shop từ 03/11 đến 14/11/2022.
 • Good & Evil Costume / Helmet
 • Hellsufage – Weapon & Punch King Lulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.